ekhan Info, Uncategorized August 30, 2020

Die „Grün – offene Liste Migration“ 

Jesteśmy mieszkankami i mieszkańcami Kolonii. Niektórzy z nas urodzili się tutaj, inni nie. Razem chcemy tworzyć politykę dla ludzi, którzy tu mieszkają – niezależnie od tego, czy się tu urodzili, czy nie.

Nasz program

Udział w życiu politycznym

Wszyscy ludzie, którzy mieszkają na stałe w Kolonii powinni mieć prawo do udziału w kształtowaniu polityki i współdecydowaniu o niej. Będziemy prowadzić działania na rzecz przyznania prawa do głosowania w wyborach samorządowych również osobom niebędącymi obywatelkami i obywatelami UE.

Zarządzanie miastem 

Administracja miasta powinna odzwierciedlać ludność Kolonii. Będziemy pracować nad tym, aby koncepty uwzględniające różnorodność stały się standardową praktyką w administracji miasta Kolonii.

Infrastruktura socjalna i opieka zdrowotna

Należy ujednolicić utworzone struktury i wzmocnić infrastrukturę społeczną. Będziemy działać na rzecz tego, aby wspieranie „Interkulturelle Zentren“ nie było traktowane jako dobrowolne działanie, ale jako obowiązkowa czynność administracji lokalnej. Opieka psychospołeczna/ zdrowotna dla osób migrujących do Kolonii powinna zostać wzmocniona. 

Rasizm i dyskryminacja

BIPoC oraz osoby mające doświadczenie związane z uchodźstwem i migracją doznają masowego wzrostu przemocy i wykluczenia na tle rasistowskim. Będziemy dążyć do tego, aby pomnik NSU na Keupstraße został wreszcie zrealizowany i aby Kolonia stała się miejscem wolnym od dyskryminacji i rasizmu.

Ekologiczny i społeczny rozwój miasta – zieleń od podstaw dla wszystkich!

Bezpieczeństwo ekologiczne to interes społeczny. Dlatego też musi to być kluczowe kryterium w projektowaniu i rozwoju obszarów miejskich. Będziemy opowiadać się za tym, aby wszystkie decyzje opierały się na ocenie ich wpływu na klimat i środowisko.

Edukacja (KITA, szkoły, wejście w życie zawodowe po szkole, studia)

Naszym celem jest sprawiedliwość i równość edukacyjna we wszystkich dziedzinach, dla wszystkich grup wiekowych. W zależności od dziedziny nauczania, wymagane są do tego odpowiednie środki. Będziemy dążyć do tego, aby rozbudowa otwartych szkół całodziennych (OGS) była wspomagana przez włączenie do nich innych instytucji społecznych.

Udział w życiu kulturalnym i wypoczynek 

Poprzez planowanie przestrzeni miejskiej skupionej wokół życia codziennego ma zostać stworzona zrównoważona kombinacja przestrzeni mieszkalnej, obszarów handlowych, obiektów kulturalnych, obiektów rekreacyjnych i instytucji publicznych. Dołożymy wszelkich starań, aby obiekt Hallen Kalk był zagospodarowane w sposób przyjazny dla wspólnego dobra i aby można było tam również zrealizować „House of Resources“.

Media

Infrastruktura internetowa instytucji publicznych i wszelkich pozostałych obiektów, takich jak ośrodki dla uchodźców lub osób bezdomnych, musi być rozwijana w celu zapewnienia swobodnego dostępu do edukacji i informacji.  Będziemy również pracować nad zapewnieniem szybkiego wdrożenia programu umiejętności korzystania z mediów.

Mobilność 

Nasze miasto musi stopniowo zmniejszać atrakcyjność jazdy samochodem. Będziemy dążyć do zapewnienia bezpłatnego transportu publicznego dla wszystkich osób zameldowanych w Kolonii.

Mieszkania

Naszym celem jest stworzenie wystarczającej przestrzeni mieszkalnej dla wszystkich. Będziemy działać przeciwko segregacji, izolacji i gentryfikacji oraz wspierać rozwój zróżnicowanych form mieszkalnych.

Praca

Chcemy odejść od zasady żądania i przejść do zasady wspierania. Będziemy dążyć do tego, aby oferty zatrudnienia były lepiej dopasowane do potrzeb i umiejętności osób poszukujących pracy. Czego potrzebuję, aby być gotowym do podjęcia pracy?

Dążymy do tego właśnie – Wy musicie „tylko“ iść zagłosować!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.